Atnazheva, L. (2021) „Inkluzja społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym: wpływ projektów międzynarodowych”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 133-144. doi: 10.14746/pp.2021.26.2.9.