Rohr-Garztecki, M. (2021) „Długi cień historii. Kontrola cywilna a efektywność polskich sił zbrojnych”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 145-162. doi: 10.14746/pp.2021.26.2.10.