Rosicki, R. (2021) „Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo jednostki na przykładzie kontroli operacyjnej stosowanej przez polski kontrwywiad”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 5-23. doi: 10.14746/pp.2021.26.3.1.