Szczepański, A. (2021) „Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w aspekcie polityki etnicznej państwa polskiego”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 69-80. doi: 10.14746/pp.2021.26.3.5.