Skarżyński, M. (2022) „Śródlądowe punkty tankowania LNG w polityce energetycznej Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 73–81. doi: 10.14746/pp.2022.27.1.5.