Andrzejewski, S. (2022) „Indeksy demokracji i stan zaawansowania ich rozwoju dla pomiaru jakości demokracji na poziomie lokalnym”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 109–122. doi: 10.14746/pp.2022.27.1.8.