Malużinas, M. i Górny, M. (2022) „Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie sondażu wśród dorosłych w wieku 19–29 lat – raport z badań wstępnych”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 65-78. doi: 10.14746/pp.2022.27.2.5.