Jakubowski, J. i Pająk-Patkowska, B. (2022) „“Bardziej społeczne” oznacza “bardziej wadliwe”: jak nowe media przyczyniają się do upadku polskiej demokracji”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 47–56. doi: 10.14746/pp.2022.27.3.4.