Piechowicz, M. (2023) „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w perspektywie teoretycznej, praktycznej i agencyjno-instytucjonlanej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 37–51. doi: 10.14746/pp.2022.28.1.3.