Podgórska-Rykała, J. (2023) „Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 149–167. doi: 10.14746/pp.2023.28.4.11.