Smoleń, K. (2014) „Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 107–122. doi: 10.14746/pp.2014.19.1.7.