Purat, A. (2014) „Znaczenie Bractwa Muzułmańskiego w polityce Egiptu oraz w wydarzeniach Arabskiej Wiosny 2011 roku”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 215–230. doi: 10.14746/pp.2014.19.1.14.