Jomma, F. (2014) „Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 273–281. doi: 10.14746/pp.2014.19.1.17.