Wojnicki, J. (2014) „Europeizacja czy transformacja - ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 7–20. doi: 10.14746/pp.2014.19.2.1.