Ganowicz, E. (2014) „Idea samorządności w Polsce - próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 53–66. doi: 10.14746/pp.2014.19.2.4.