Kowalska, M. (2014) „Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 167–182. doi: 10.14746/pp.2014.19.2.11.