Potyrała, A. (2015) „W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 33–52. doi: 10.14746/pp.2015.20.4.3.