Słobodzian, B. (2015) „Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 119–130. doi: 10.14746/pp.2015.20.4.9.