Trosiak, C. (2015) „Zapisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a oczekiwania Ślązaków - dyskusja panelowa zapis z wprowadzeniem”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 225–243. doi: 10.14746/pp.2015.20.3.17.