., . (2015) „Spis treści i strona redakcyjna”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 1–6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/5568 (Udostępniono: 30 listopad 2023).