Piwnicki, G. (2016) „Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 91–106. doi: 10.14746/pp.2016.21.1.7.