Kobierecki, M. M. (2016) „Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 107–122. doi: 10.14746/pp.2016.21.1.8.