Hordecki, B. (2016) „Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 123–142. doi: 10.14746/pp.2016.21.1.9.