Nitszke, A. (2016) „Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 205–207. doi: 10.14746/pp.2016.21.1.14.