Dąbrowski, T. (2016) „Grzegorz Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 212–217. doi: 10.14746/pp.2016.21.1.16.