Tomaszyk, M. (2016) „Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 207–228. doi: 10.14746/pp.2016.21.4.16.