Puślecki, Z. W. (2016) „Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 169–178. doi: 10.14746/pp.2016.21.4.13.