Skrzypczyńska, J. (2018) „Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 85–94. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.5.