Szymczyński, T. R. (2018) „Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 95–108. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.6.