Rachwał, M. (2018) „Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 173–186. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.11.