Grzelak, M. i Piontek, D. (2018) „Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 219–236. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.14.