Bekbołatuły, Żetpisbaj (2018) „Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 275–282. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.18.