Łukaszewski, M. i Wallas, T. (2018) „Sprawozdanie z seminarium naukowego «Direct Democracy in Switzerland and beyond», które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Informacja o laureatach Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą ksiażkę o tematyce politologicznej”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 289–292. doi: 10.14746/pp.2013.18.4.20.