Shamraeva, V. (2018) „Polityka zagraniczna USA w kontekście rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 39–46. doi: 10.14746/pp.2013.18.3.3.