Myślak, E. (2018) „Wybrane aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście polskiej praktyki ustrojowej”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 173–182. doi: 10.14746/pp.2013.18.3.14.