Malendowski, W. i Kużelewska, E. (2018) „Anna Potyrała, Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, pp. 269”., Przegląd Politologiczny, (3), s. 201–204. doi: 10.14746/pp.2013.18.3.16.