Sielski, J. (2018) „Przywództwo w Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 93–104. doi: 10.14746/pp.2013.18.1.7.