., . (2018) „Noty o autorach/Contributors”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 179–182. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8280 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).