Sokołowski, J. K. i Stolicki, D. (2017) „Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 40–54. doi: 10.14746/pp.2017.22.2.3.