Ganowicz, E. i Opioła, W. (2017) „Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 137–156. doi: 10.14746/pp.2017.22.2.9.