Kowalczyk, K. (2017) „Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 177–188. doi: 10.14746/pp.2017.22.2.11.