[1]
N. Shukuralieva i A. Lipiński, „Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej”, pp, nr 1, s. 189–202, mar. 2017.