[1]
E. Kucheryavaya, „Agnieszka K. Cianciara i inni, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej”, pp, nr 1, s. 243–248, mar. 2017.