[1]
R. Miński, „Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle «Partii Politycznych» Roberta Michelsa”, pp, nr 1, s. 107–113, lis. 2018.