[1]
J. Raubo, „Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, pp, nr 2, s. 147–154, lis. 2018.