[1]
A. ANTSZEWSKI, „Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)”, pp, nr 1, s. 79–94, lis. 2018.