[1]
I. Janicka, „Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 563”., pp, t. 19, nr 4, s. 221–223, grudz. 2014.