[1]
M. Stępka, „Rezyliencja jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach przewlekłych kryzysów”, pp, nr 2, s. 105-117, cze. 2021.