[1]
L. Atnazheva, „Inkluzja społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym: wpływ projektów międzynarodowych”, pp, nr 2, s. 133-144, cze. 2021.