[1]
R. Rosicki, „Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo jednostki na przykładzie kontroli operacyjnej stosowanej przez polski kontrwywiad”, pp, nr 3, s. 5-23, wrz. 2021.